Vergroenen van je straat

Stokrozen in je straat

Overal stokrozen: een kiertje in de stoep is al genoeg

02-08-2022 Den Haag.nl/Groen in de buurt
 
 
De stokroos is dankzij de aanleg van gevel- en boomtuintjes en het warme weer op verrassend veel plekken te zien. De kleurrijke plant heeft weinig onderhoud, water en ruimte nodig. Een kiertje in de stoep is al genoeg om te groeien. Bijen, vlinders en hommels zijn er dol op! En wij ook!
 
Langs gevels, muren en in boomtuintjes… Tussen juni en augustus is het op straat een feest van stengels van anderhalf tot drie meter. De plant laat zijn zaadjes gemakkelijk los door de wind. De opmars van de stokroos komt onder meer door het warme weer van de afgelopen jaren en doordat steeds meer bewoners geveltuinen en boomspiegels aanleggen. 
 
 
Stokroos houdt van droge voeten
De stokroos is vaker te zien in wijken als het Regentesse-, Zeehelden- en Statenkwartier, Duinoord en de Vogelwijk. Dat is geen toeval. Deze wijken zijn op zand gebouwd. De stokroos houdt van droge voeten en woont daarom graag op het zand. Dat is ook de reden waarom de plant op natte, zure grond zoals veen minder vaak te vinden is.
 
Voor verdere informatie: denhaag.nl/Groen in de buurt
 

Operatie Steenbreek Den Haag

Operatie Steenbreek en NK Tegelwippen – Alle tuinen groen. Help Den Haag vergroenen en ontstenen!

Wat ga JIJ doen aan minder stenen en meer Haags groen?

Samen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener te maken.Alle tuinen groen!Dàt is het motto van de landelijke campagne Operatie Steenbreek. En hoe meer, hoe beter natuurlijk. Veel gemeentes en bewoners in heel Nederland doen al mee. In Den Haag organiseert Stichting Duurzaam Den Haag sinds 2016 deze ‘operatie’. In al die jaren zijn er al ruim 110.000 stenen opgehaald!

Tegels inleveren voor gratis planten? Graag!

Heb je minder dan 200 tegels? Lever je stenen in bij Zorgkwekerij Mens & Tuin aan de Hillenraadweg 35 voor gratis planten. Zij hebben daar een container staan waar je de tegels kan achterlaten en je krijgt direct biologisch gekweekte plantjes mee! Check hieronder de ruilregels. Let op: kom je meer dan 50 stenen brengen? Neem dan vooraf even contact op met Mens & Tuin om te checken of er genoeg ruimte is in de container.

Openingstijden Mens & Tuin: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 15 uur. Telefoonnummer: 070 321 19 37

Heb je meer dan 200 tegels? Dan helpt Duurzaam Den Haag jullie op weg met gratis planten en het ophalen van de tegels. Misschien kunnen we wel een straatactie organiseren! Lees hier in het draaiboek hoe je zo'n actie organiseert en mail dan projectleider Edwin: operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl.

 

 

Gratis geveltuin Noorderbeekdwarsstraat: stenen eruit, bloemen erin.

09APR.
zaterdag - 10:0014:00
Natuur en duurzaamheidNewtonplein 100, 2562 JZ Den Haag,

Doe je ook mee?

Samen maken we de Noorderbeekdwarsstraat gezelliger en groener. Op 9 april leggen we de langste en mooiste geveltuin van de stad aan bij jou in de straat. Daar hebben we jou wel voor nodig! Vraag je buren, klanten en vrienden om mee te doen. Hoe meer planten, hoe beter!

Aanmelden kan voor 28 maart via dit formulier https://bit.ly/36jIhj9

Hoe werkt het?

De gemeente haalt de tegels weg, en legt een mooi geveltuintje aan. Op zaterdag 9 april krijg je van ons gratis plantjes om de geveltuin te vullen. Jullie zorgen er samen voor dat de plantjes goed worden onderhouden. Daar geven we je tips voor.

Achtertuinen!

Wil je ook tegels uit je achtertuin omruilen voor gratis planten? Wat goed! We zorgen voor een container waar je jouw tegels/stenen inlevert.

Deze actie is een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag, stadsdeel Segbroek en het Resilience Team van De Gemeente Den Haag! Meer info: www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl

 

Zeven redenen om te investeren in een groene stad.

Informatiebron: www.ruimtelijkeadaptie.nl

In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. In de afgelopen jaren van recessie hebben veel gemeenten bezuinigd op het gemeentelijk groen. Nu is het tijd om het tij te keren en te zorgen voor vergroening. Daarom: zeven redenen om te investeren in een groene stad.

Groen vermindert de kans op wateroverlast

 

In steden is soms tot wel 70 procent van het oppervlak bebouwd en bestraat, en dit kan in de binnenstad en op bedrijventerreinen oplopen tot wel 90 procent. Door alle verharding krijgt het water nauwelijks meer de kans om de bodem in te zakken. Groen zorgt ervoor dat niet alle neerslag hoeft te worden afgevoerd. “Door klimaatverandering neemt de frequentie en intensiteit van piekbuien echter toe, en daar is de afvoer veelal niet meer op berekend. Met wateroverlast tot gevolg”, licht Tim Van Hattum (programmaleider Green Climate Solutions) toe. Als het technisch al kan om het riool op de hogere pieken aan te passen, dan is het nog maar de vraag of het kosteneffectief is.

Meer informatie bij wateroverlast en operatie steenbreek.

Groen draagt bij aan sociale cohesie

Buurtgroen, zoals parkjes, plantsoenen, buurt- en volkstuinen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in die buurt. Marian Stuiver, programmaleider Metropolitan Solutions, ziet dit als een belangrijk onderwerp voor de toekomst: “De openbare ruimte in de stad - pleinen, straten en parken en de manier waarop ze ingericht zijn - kan de sociale cohesie en levenskwaliteit van de inwoners van de stad enorm ondersteunen”.

Wijken waar bewoners meer contact hebben, hebben doorgaans minder last van verloedering, overlast en criminaliteit. Onderzoeker Jan Vreke: "Informele sociale controle is hierbij een belangrijke factor. Condities die van invloed zijn op de sociale cohesie in een buurt, zijn (1) het aantal ontmoetingsplekken in een buurt, (2) de laagdrempeligheid van contacten tussen buurtbewoners en (3) de motivatie van buurtbewoners om te investeren in relaties in de buurt."

De rol van buurtgroen hierbij is dat het fungeert als locatie waar buurtgenoten elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Een uitgevoerde kwantitatieve analyse van enkele voorbeelden geeft aan dat in de buurt aanwezig groen inderdaad kan bijdragen aan sociale cohesie. Vreke: "De orde van grootte van de bijdrage van buurtgroen is geschat op basis van de situatie in 381 buurten in 10 steden in Nederland. Daarbij blijkt dat de bijdrage aan sociale cohesie toeneemt met de mate van verstedelijking van de buurt."

De enige uitzondering hierop is de aanwezigheid van grote parken in de omgeving. Vreke vermoedt dat dit komt doordat een park niet zozeer buurtgroen is, als wel groen voor een veel groter gebied met vaak (ook) andere gebruiksfuncties en bezoekers dan het kleinschaligere buurtgroen.

Dit alles is te lezen op www.ruimtelijkeadaptie.nl

PS: Ga ook eens aan de slag! Maak uw straat en/of uw tuin groener. Stenen eruit, planten erin!

Groen Loont voor de Wijk.

Informatiebron: IVN Natuur educatie/ www.ivn.nl

Groen in de directe leefomgeving heeft niet alleen een waarde verhogend effect op onroerend goed maar is goed voor de gezondheid van mensen en sociale cohesie binnen de wijk. De prijs van een woning stijgt tot 10% als de woning in het groen ligt. Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving  te beheren of anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. Goed nieuws, want daardoor knapt de buurt op, leren buurtbewoners elkaar beter kennen, en worden mensen gezonder.

Groen in de straat zorgt voor allerlei gunstige effecten, zo kan één enkele boom de functie van 10 airconditioners vervullen: onder een boom kan het 15 graden Celsius koeler zijn dan in de zon door de schaduw en verdamping van de bladeren. Maar niet alleen op het gebied van klimaat levert groen voordelen op, meer groen in de straat zorgt ook voor meer biodiversiteit, een beter ervaren gezondheid en er vinden minder diefstal en geweldsdelicten plaats in groene buurten!

 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.