"Juiste Informatie"

Nepnieuws - Desinformatie

Nepnieuws is misleidende en onjuiste informatie, die wordt verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Het is een vorm van desinformatie. Desinformatie en nepnieuws kunnen vele vormen hebben: een nieuwsbericht op het internet, een video op sociale media of een plaatje in een appgroep.

Nepnieuws, fake berichten en hoaxes bestaan al heel lang, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van sociale media. Iedereen kan tegenwoordig content plaatsen op internet. Daardoor lijken de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties te vervagen. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te vormen.

Waarom maken mensen eigenlijk nepnieuws? Hoe herken je nepnieuws? En welke rol speel je zelf in de verspreiding?

Lees verder via mediawijsheid.nl

 

Informatie WOB verzoeken

Informatie/Communicatiebeleid van de Rijksoverheid

Overheden maken actief en op verzoek informatie openbaar. De Rijksoverheid heeft regels voor communicatie. Ook zijn er regels over wat rijksambtenaren bijvoorbeeld mogen zeggen over het beleid of hun organisatie.

Recht op informatie en communicatie

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid. Zij kunnen bijvoorbeeld informatie vragen, hun mening geven of een klacht uiten. Daarom moeten burgers altijd contact kunnen opnemen met de overheid. De overheid heeft een informatieplicht en geeft uitleg over de werking van de overheid. Ze kondigt nieuw beleid aan en legt het uit. Daarbij betrekt de overheid burgers in verschillende fasen van de totstandkoming van beleid.

Het recht op informatie ligt vast in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

Een paar voorbeelden van communicatie door en met de Rijksoverheid:

  • Burgers krijgen informatie over het beleid van de overheid via publiekscampagnes op radio, televisie en internet.
  • In de wekelijkse persconferentie licht de minister-president toe wat de ministerraad heeft besloten.
  • Informatie Rijksoverheid, het informatieloket voor burgers met vragen aan de overheid, beantwoordde in 2019 265.000 vragen. De website Rijksoverheid.nl heeft elk jaar miljoenen bezoekers. In 2019 waren er 33,4 miljoen unieke bezoekers.
  • De Belastingdienst probeert de belastingaangifte en de aanvraag van toelagen zo makkelijk mogelijk te maken.

Wob-verzoek

Burgers kunnen een Wob-verzoek indienen om informatie die nog niet openbaar is alsnog openbaar te maken.

Afspraken voor communicatie door de Rijksoverheid

Binnen de Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat alle ministeries volgens dezelfde regels communiceren. Deze afspraken zijn te vinden in de uitgangspunten overheidscommunicatie.

Daarin staat bijvoorbeeld:

  • De overheid is altijd duidelijk herkenbaar als afzender van de informatie.
  • De communicatie is altijd gefocust op de inhoud van het beleid. En niet op de persoonlijke imagebuilding van bewindspersonen. Een minister of staatssecretaris is dus nooit te zien in een spotje van de Rijksoverheid.
  • Het is altijd duidelijk over welke beleidsfase de informatie gaat.  Is het beleid bijvoorbeeld al door het parlement aangenomen of niet? Er gelden strenge eisen voor communicatie over beleid dat nog niet door het parlement is aangenomen. De communicatie moet dan bijvoorbeeld feitelijk van aard en zakelijk van toon zijn.

voor uitgebreidere informatie: www.rijksoverheid.nl

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.