Hot items

Meld uw camera aan bij de politie

Camerabeelden gemaakt met privé camera

Wat is'Camera in Beeld'? Camera in Beeld is een politiesysteem, dat alle (particuliere en overheids-) camera's op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van waar welke camera's hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er br.lvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw omgeving, dan kijkt de politie in het systeem waar de camera's hangen die mogelijk iets hebben waargenomen. ln dat geval neemt de Politie contact op met de eigenaar van die camera's. De politie kijkt dus niet mee met de beelden.

Doel: Aanmelding camera [via QR code] . Preventie,afschrikking . Snelheid opsporing . Versterking heterdaadkracht.

Hoe: Communicatie 112 . Feiten . Nauwkeurig & volledig . Signalementverdachten o Bewegingsrichting verdachten.

Wanneer: Criminaliteit in de omgeving o Doe aangifte of maak melding van hinder, overlast, babbeltrucs, verdachte situatie en criminaliteit . Criminaliteit omlaag.

Waarom: Veiligheid in de omgeving . Ogen en oren buurtbewoners o Veiligheid omhoog . BUdrage aan veiligheid door aangifte of aanmelding camera is vrijwillig.

Waarmee: Cameraalspreventiemaatregel . Raadpleeg Autoriteit Persoonsgegevens via QR code Wat mag wel, wat mag niet.

Behalve via QR code zijn Aanmelding van Camera en de Autoriteit Persoonsgegevens via deze links bereikbaar:

Aanmelden Camera in beeld nu met DiqiD I politie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Spookbewoning

SPOOKBEWONING
Wat is spookbewoning?
Er staat niemand op het adres ingeschreven, maar de woning wel wordt gebruikt. Namelijk voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het opslaan van wapens.
Hoe herken ik spookbewoning?
Veel wisselende bewoners/bezoekers bij de woning
Bedrijvigheid op vreemde tijdstippen
Bewoners/bezoekers komen of gaan met zware tassen
De woningen zijn beveiligd en de ramen vaak afgeplakt. ^jw
Waar kan ik dit melden?
Via 112 (bij spoed), 0900-8844 of anoniem op 0800-7000

illegale bewoningen

Bij de wijkagenten van het Valkenboskwartier komen regelmatig meldingen en klachten binnen van illegale bewoning van panden en schuren in de buurt. Hier wordt uiteraard tegen opgetreden en om de nodige overlast tegen te gaan. Ook de afdichting van de panden en schuren wordt aangepast.

meld overlast!

Politiebureau Segbroek
Wat te doen bij overlast?

Graag willen wij u informeren over wat u kunt doen als u overlast ervaart. Er zijn verschillende instanties betrokken bij overlastmeldingen. Het is afhankelijk van de overlast situatie welke instantie ingeschakeld kan worden. De aanpak van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties.

Wat is overlast?
Overlast is een subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast op zijn eigen manier en geeft daar een eigen mening en gevolg aan. Overlast veroorzaakt vaak ergernis en stress. Van overlast is pas sprake als u regelmatig hinder heeft van geluid, rommel of stank. Denk bijvoorbeeld aan muziek die regelmatig te hard staat, ruzies die u regelmatig bij uw buren hoort, rommel op straat of strafbare zaken, zoals hennepteelt, vernieling en vandalisme.

Wat kunt u zelf doen?
Probeer eerst om er samen uit te komen. Ga in gesprek voordat uw ergernis te groot wordt. Misschien zijn zij zich er helemaal niet van bewust dat u last van hen heeft. Als u politie belt om een overlastmelding te doen, zal er vaak eerst aan u gevraagd worden wat u er zelf aan gedaan heeft. U kunt ook de hulp van mediation inschakelen. Dit kan via het bureau bemiddeling en mediation. Meer informatie vindt u op de website www.bemiddelingmediation.nl.
Waar meldt u overlast?
Is de overlast nog steeds gaande en uw eigen interventie heeft de overlast niet doen stoppen? Bel dan de politie op 0900-8844. Wordt er een strafbaar feit gepleegd zoals vernieling? Bel dan 112 en geef het signalement door van de verdachte. Het helpt de politie goed als u een foto of video opname kunt maken van de verdachte en situatie.

Als u overlast van uw buren ervaart gedurende de nachtelijke uren tussen 22:00 uur en 7:00 uur dan belt u ook de politie op 0900-8844. De politie kan een proces-verbaal opmaken en ervoor zorgen dat de overlast op dat moment stopt.

Voor de aanpak van structurele (buren)overlast zijn er andere instanties die u kunt inschakelen;

Als u in een huurwoning woont, is het van belang dat u melding maakt bij uw wooncorporatie. Dit kan vaak heel eenvoudig via hun website. Indien u in een koopwoning woont, kunt u de VVE inlichten.

Daarnaast doet u melding bij de gemeente, bij het meld- en steunpunt woonoverlast. Dit meldpunt werkt samen met verschillende Haagse instanties om verschillende vormen van overlast op te pakken. Het meldpunt kijkt per zaak welke instantie het beste een oplossing kan bieden. Het meldpunt is het aanspreekpunt als er meerdere instanties betrokken zijn bij een zaak. Een melding doet u via de website van de gemeente Den Haag. Informeer de wijkagent over de overlast die u ervaart. Soms kan interventie van de wijkagent leiden tot een oplossing.

 

 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.