Adressen en telefoonnummes

Belangrijke adressen en telefoon nummers!

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer. Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, ambulance). Niet spoed: 0900-8844. Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192: 0900-8844.

Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul Oudshoorn en Chantal Wichers. Wijkagenten voor regentessekwartier: Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk: 0900-8844.

Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 0900-8844

Gezondheidheid

Huisartsendienst, weekend-,nacht- en avonddienst: 070-3469669 (SMASH). Spoedapotheek Den Haag; Spoedplein Hagaziekenhuis: 070-2101465        GGD; 088-3550100.

Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervismarkt 2: 070-2051068

Centrum Jeugd en Gezin: Hanenburglaan 339: 0707528000

Veilig thuis Haaglanden, centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en of kindermishandeling: 0800-2000.

Servicepunt XL; informatie over wonen, gezondheid, zorg, vervoer en ondersteuning: 070-2052660

Buurt en clubhuizen.

Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk: Regentesseplein 148 070-2052660. Dienstcentrum Copernicus: Daquerrestraat 16: 070-3603233.                  Buurt- en kerkhuis Bethel: Schwenckestraat 28/30; 070-3459342.

Uit en thuis Wijkbus: Regentesselaan 148: 070-2052660.

Kleurcafe: Copernicuslaan 4A: KLEUR-kerk@gmail.com

Meldpunten.

Gemeentelijk contactcentrum, voor meldingen en klachten over Milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat, riolering, straatverlichting etc.: 14070.

Grofvuil: 14070.

Wonen: Meldpunt woonoverlast: 14070

Buurtinterventie team/ Regentes-Valkenbos: bitreva15@gmail.com 06 196263 33.

Stichting Wijkraad Mafuganova Valkenbosch: mafuganova@live.nl 06 19708612

Storingen Stroom en water

Eneco (stroom) storingen: 0800-0072.                                                                Dunea (water) storingen: 088-3474747.

 

 

 

 

 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.