Gezellige muziek op ons groene plein. Vooral voor de kinderen een leuk Fanfare!

In 2022 eindelijk na twee jaar te hebben aangevraagd! Top!

Aanbrenging van een oranje Slow pop voor bescherming van spelende buurtkinderen ter voorkoming van het te hard rijden vanuit de Fultonstraat naar de Marconistraat

Een soort bord aanvragen voor het verbod om te stallen van fietsen, scooters en/of deelscooters op ons groene plein.

Veel bloemen. De buurtkinderen kunnen hier veilig en tussen het groen gezellig spelen.

groen plein 29 juli 2022

wild parkeren van deelscooters op ons groene plein.

Proberen om de buurtkinderen te attenderen op het groen. En meer uitleg over de bijen, het nut van het groen en voor hun een veilig speelruimte

ter verfraaiing meer potjes met bloemen

Een groen kruispunt, zonder geparkeerde fietsen.

Fleur en groen in je straat.

Of iedere keer briefjes ophangen met het verzoek voor het plaatsen van uw fiets op een andere plaats. Oplossing: plantenbakken plaatsen.

Wat te doen als er vernielingen worden aangebracht? Gewoon weer zaaien en/of een nieuw plantjes poten

Of willen we weer terug naar het uitzicht van oud roest ijzer? Nee, dan maar uitzicht op groen.

Geen fietsen, maar wel mooi groen!

Voor geparkeerde auto's geen probleem. Maar ach, zeurders heb je altijd!

Hopelijk voor meer gevolg in meerdere wijken!

Hopelijk blijft het weer voorlopig heel.

Wilde bloemen bij een boomspiegel. Vele bijen komen er op af.

Met mooi weer op ons groen plein. Saamhorigheid met bewoners.

Het feest kan beginnen!

groen bij boomspiegel

PROJECT GROEN IN JE wijk.🤒
Meer groen in je straat.😀

Meer initiatieven gevraagd voor het plaatsen van groen op o.a. pleinen, brede stoepen, geveltuintjes, rondom de lantaarnpalen. Maak het gezelliger en kleuriger rondom uw woonplek.

Meer groen in plaats van fietsen, scooters en/of "deelscooters". Project: minder ijzer, MEER groen. Meer speelplekken voor de buurtkinderen.

Als voorbeeld:het kruispunt Marconistraat/Fultonstraat zijn er plantenbakken (door de gemeente en in samenwerking met de bewonersgroep mafuganova) aangebracht. Om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat van een onnoemelijk aantal geparkeerde fietsen, scooters en/of deelscooters.

Merendeel van de omwonenden vinden het een mooi en leuk initiatief. Geen overlast van wildgroei geparkeerde fietsen, scooters en/of deelscooters, maar uitzicht op een groen en fleurig kruispunt. En voor kinderen is het prettig spelen tussen het groen. Maar ook leerzaam. Weten om te gaan met de bloemen. Niet plukken en proberen hun interesse te wekken voor het groen. Maar ook hun opdracht geven om een beetje op te passen op deze bakken. Sommige vinden dit erg interessant en nemen het dan ook serieus.

Hopelijk nemen meerdere bewoners in de wijk dit initiatief over. Zodat we meer groenere straten, lanen en/of pleinen krijgen. Je leefomgeving wordt er stralender door. Maar het geeft ook een betere impuls, geur en fleur, maar ook hopelijk op meer sociale contacten met je buren.

NB.: Onderstaande fotoserie eigendom van (Mf)

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.