Meldingen van overlast openbare ruimte

Melding doen bij ieder vorm van overlast

Melding openbare ruimte

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding openbare ruimte bij de gemeente.

U kunt bijvoorbeeld een melding openbare ruimte doen bij: een verdwenen putdeksel, een verzakte stoep, afval of hondenpoep in uw straat, kapotte speeltoestellen, niet-werkende lantaarnpalen, onkruid, een dood dier in het water en het snoeien van groen. Wilt u meer weten over meldingen en welke meldingen u kunt doen? Kijk dan op denhaag.nl/meldingen.

Nodig bij een melding openbare ruimte

  • uw naam, e-mailadres, telefoonnummer
  • uw adres (bij sommige meldingen)
  • het adres van de plek waar uw melding over gaat
Weet u niet het precieze adres, klik dan in het formulier op de juiste locatie op de kaart. Dan wordt automatisch het dichtstbijzijnde adres gekozen. U kunt onder de kaart de locatie verder beschrijven. Dit is nodig om de melding goed af te kunnen handelen.

De gemeente vraagt uw telefoonnummer om de melding zo snel mogelijk af te kunnen handelen, bijvoorbeeld als er extra informatie nodig is.

Alle informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang het duurt voor uw melding wordt opgelost hangt af van het soort melding. Veel meldingen hebben een afhandelingstermijn van 3 werkdagen. Bij weersomstandigheden zoals extreme kou, sneeuw of storm, kan het langer duren voordat een melding is opgelost. Ook wordt veel onderhoud aan de openbare ruimte in vaste rondes en op vaste data gedaan.

U kunt ook een melding doen via de gratis app die u kunt downloaden op de website van BuitenBeter. De verwerking van een melding via deze app duurt wel langer dan wanneer u de melding via 'Doe een melding' op deze website doet. Buiten Beter app-meldingen die in het weekend worden gedaan, kunnen pas in de werkweek erna worden geregistreerd.

Spoedmelding

Gaat uw melding over een gevaarlijke situatie? Bijvoorbeeld:

  • een groot gat in de weg
  • olie op de weg
  • chemisch afval in de openbare ruimte, zoals drugs of medicijnen
  • onveilige boom of omgevallen verkeersbord
  • verkeerslichten op een druk kruispunt kapot
  • straatverlichting in de hele straat kapot, deurtje in lantaarnpaal open of weg, snoer kapot of los
  • riool verstopt

Bel dan de gemeente via 14070 om een spoedmelding te doen. Belt u buiten kantooruren? Luister het bandje af en kies de optie van het keuzemenu die bij uw melding past. Dan krijgt u iemand aan de lijn. Optie 1: kapotte verkeerslichten en kapotte straatverlichting, optie 2: overige spoedmeldingen.

Hulp bij woonoverlast, overbewoning en (illegale) verhuur!

Hulp ten aanzien van woonoverlast, overbewoning en ( illegale ) verhuur:

1. Overlast door muziek, schreeuwen, vechten kan het beste direct gemeld worden bij de politie, gewoon 112 bellen. De politie is er soms heel snel ( 2 minuten ), vooral als er motoragenten in de wijk rijden.

2. Komt de overlast echter vaker voor uit hetzelfde pand en/of is er sprake van overbewoning, stuur dan een klacht aan de gemeente via www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/woonoverlast-melden  of per mail aan: haagsepandbrigade@denhaag.nl dus direct aan de pandbrigade.

3. Verzoek de pandbrigade een inspectie te houden als overbewoning wordt vermoed zowel bij ( illegale ) splitsing als bij kamerverhuur ). Opbouwen van een dossier over overlast en illegale praktijken is belangrijk. Maak ook met je telefoon filmpjes en foto's dat is tegenwoordig heel eenvoudig en op je eigen grond of op de openbare weg absoluut toegestaan.

4. Actie tegen overbewoning of illegale verbouwingen kunnen ook via de Vereniging van Eigenaren genomen worden. De bestuurder kan namens de VvE actie ondernemen of een vergadering uitschrijven. Er mogen zonder toestemming van de VvE geen aanpassingen aan de gemeenschappelijke delen van het pand worden gedaan. Zorg dat de VvE een rechtsbijstandsverzekering heeft, neem zo nodig een advocaat mee naar de vergadering en werk samen met andere eigenaren binnen je VvE tegen huisjesmelkers.

5. De minimale woningoppervlakte bij splitsing is momenteel 40 m² voor REVA. Dit is een harde eis, dus alles wat daaronder zit zou geen vergunning voor kunnen worden verleend. Is dat wel zo, teken dan bezwaar aan tegen de bouwvergunning: www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bezwaarschrift-indienen
of stuur een brief met  "AWB BEZWAAR" (ook linksboven op de envelop vermelden)
Gemeente Den Haag, Postbus 12600, 2500 DJ, Den Haag.

6. Wordt een bouwvergunning niet conform tekening uitgevoerd meld dit dan bij: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag, maak foto's en filmpjes en stuur die op. Alle verleende bouwvergunningen zijn in te zien op het stadhuis aan het Spui. Als er achterstallig onderhoud is of een brandgevaarlijke situatie kan dat ook bij DSO gemeld worden. Maak er foto's van en stuur die op.

7. Veel verhuurde kamers of gesplitste woningen verkeren in slechte staat van onderhoud. Daarvoor kan je als huurder naar de huurcommissie: www.huurcommissie.nl contact/ of Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.

Deze informatie is aangeleverd vanuit de wijk van een bewoner! Bedankt voor je aangeleverde informatie en hopelijk kunnen bewoners, die de dupe zijn en/of dagelijks hinder ondervinden, hier gebruik van maken.

Heeft U als bewoner hinder en/of bent U de dupe van soortgelijke vermeldingen zoals hier boven vermeld? Mail het ons en we kunnen een groep bewoners gaan samenstellen, (onder begeleiding van de Stichting) die gezamenlijk deze problematiek kunnen gaan aanpakken.

Woningsplitsingen en omzettingen naar kamertjesverhuur

Grote gevolgen massale woningsplitsingen en omzettingen naar kamertjesverhuur. (zonder vergunning) 😥

Leefomgeving en de leefbaarheid staat op het spel. Vooral in de al reeds verdichte oude wijken; parkeerdruk, fietsenoverschot, geluidsoverlast, vervuiling, ongedierte, niet gecontroleerde woningsplitsingen (niet kadastraal) op bouwtechnische verantwoordelijke staat, van illegatie naar legalisatie van omgevingsvergunningen, grote run van Vastgoed BV’s op oude panden,  geen controle meer, problematiek van de VvE, ergernissen van de bestaande bewoners.

Kortom een groot gevaar voor het verdringen van de vaste bewoners in de oude reeds verdichte wijken! Ook ontwrichting van woningen en vooral  geen voldoende basis kwaliteit meer aanwezig.

Er moeten duidelijke sterke eisen (volgens de wet- en regelgeving) en voorwaarden gesteld worden met gehanteerde juridische kaders in de bestemmingsplannen. Met zeer strenge, aangescherpte regels, waaraan de behandelende ambtenaren (omgevingsvergunningen) zich moeten en behoren te behouden!  En geen eigen eilandjes meer binnen een afdeling. Wel een onafhankelijke dienst, die de omgevingsvergunningen gaan toetsen op de verplichte beleidskaders en weer gecontroleerd gaan worden door gescreende juristen.

Wij staan met zijn allen voor onze wijk en willen ook het behoud van onze wijk. Geen verdichting meer, maar een normale, gezonde leefomgeving met een gezonde samenstelling van gezinnen met kinderen, migranten, studenten en expats. En geen eenduidigheid van alleen maar eenpersoonshuishouden in gesplitste woningen en omzettingen naar kamertjes verhuur.

Wij raden de vaste wijkbewoners dan ook aan, bij alle aanvragen van omgevingsvergunningen tot woningsplitsingen en omzettingen naar kamertjesverhuur boven, naast en/of tegenover u zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Sta op uw rechten en wees niet bang!

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.