De veel voorkomende ergernissen van de bewoners

overlast vuil naast de bouwcontainers

Foto eigenaar MF Origineel

Door veel verbouwingen in onze wijk ontzettend overlast van periodieke plaatsingen van bouwcontainers. Meestal staan deze bouwcontainers te lang. En of worden niet goed afgedekt mede in verband met het tegen gaan van illegale vuil deponeren in de bouwcontainer.

Veel passanten en of andere(n) deponeren uit luiheid voor het bellen van grof vuil hun grof vuil naast een bouwcontainer. En of proberen snel illegaal hun grof vuil te gooien in een bouwcontainer. Het woord zegt het al: een bouwcontainer is alleen bestemd voor bouw afval en niet voor grof vuil.

Werklui gooien dan het grof vuil eruit en deponeren het dan weer naast de bouwcontainer.

Dit is natuurlijk geen stijl en voor de bewoners waar het grof vuil is gedeponeerd zitten met het zooitje van anderen.

Zie foto. Heb respect voor elkaar en zorg voor je grof vuil zelf!

Overlast ongebruikte fietsen hoek Weimarstraat/Nooderbeekdwarsstraat

Op de hoek van de Weimarstraat/ Noorderbeekdwarsstraat (voorheen Millennium Lounche), nu een kamerverhuurbedrijf (illegaal). Een zeer groot aantal fietsen, die neergekwakt zijn en de meeste(n) niet meer in gebruik.

Of wel? Door een illegale fietshandelaar, die continu wees, wrak en niet gebruikte fietsen op deze plek neergooien? 

Het is geen gezicht, en voor een voetganger helemaal geen doorgang. in de zoveel tijd worden ze gelabeld, en dan zijn de labels weer verwijderd.

Meld zoveel mogelijk de ongebruikte fietsen aan Den Haag.nl

 

agressieve vastgoedbeleggers in de wijk

De meest actuele ergernis van de bewoners is de agressieve benadering van vastgoed beleggers in onze wijk naar de bewoners toe. In brievenbussen worden hier poststukken gedeponeerd met de mededeling: we hebben interesse in uw pand. We willen overgaan tot het opkopen. U kunt er blijven wonen terwijl wij uw pand gekocht hebben.

De bewoners vragen zich af waarom er niet door de gemeente Den Haag hierop wordt ingegrepen. Het is een vorm van een agressieve colportage en met name een methode de bewoners van de panden te bewerken. Om te laten geloven dat ze heel veel geld kunnen ontvangen voor hun huis. Terwijl deze bewoners totaal niet van plan zijn om te gaan verhuizen.

 

 

Teveel coffeeshops op een kluitje

 klachten omwonenden in het Overconcentratiegebied
Coffeeshops Weimarstraat e.o.

Bepaalde ondernemingen die zich vestigen in het overconcentratiegebied coffeeshops.
In de panden vaak duistere ondernemingen, die van hun inkomsten niet rond kunnen komen en dan overgaan in een soort achterdeur handel. Het kan zijn in verboden sigaretten, gestolen auto’s, scooters, fietsen e.a. Ook is er heen en weer geloop van de ondernemers naar de coffeeshops. Om zo alsnog aan hun maandelijkse inkomsten te kunnen komen.

Ondernemers zitten voor hun buitendeur en onderwijl een jointje te roken. Tot vele ergernissen van de bezoekers en bewoners.

Ondanks het blowverbod wordt er nog steeds in het overconcentratiegebied buiten geblowd. Ook bij sommige ondernemers in de winkels.

Als men ze op het blowverbod wijst dan wordt er agressief gereageerd. Met als antwoord: jullie gaan met je winkel in ons drugs(handels)gebied zitten. Of: de gemeente heeft zelf zoveel coffeeshops gesitueerd. Dan moet je bij de gemeente zijn.

Veel overlast van druk deal verkeer in Weimarstraat en omgeving. Te hard rijden maar ook een agressief rijgedrag. Met meestal een jointje achter het stuur.

Nog steeds dubbel parkeren bij de coffeeshops met de nodige overlast.

Veel geluidsoverlast met schreeuwen naar elkaar en toeterende auto’s die draaien bij een coffeeshop om naar de andere coffeeshop te rijden.

Het dealen is uitgebreid naar de omliggende straten. Een olievlek die behoorlijk groot aan het worden is. Met de gevaren voor de omwonenden.

Afval naast de Ondergrondse Vuilcontainers (Orac's)

Veel ergernissen en klachten komen bij ons meldpunt binnen betreffende vuilplaatsingen naast de Ondergrondse Vuilcontainers (Orac's).

Verzoek aan de bewoners om zoveel mogelijk uw vuil IN de Orac's te plaatsen. Het PMD afval (Plastic, Metaal en Drink bakjes) te deponeren in de daarvoor bestemde PMD bakken. Locatie in de Fahrenheitstraat (Iets voorbij AH-supermarkt) en/of Regentesseplein.

Zodat U alvast het PMD afval scheidt en voor een schoon milieu bent.

GEEN PMD afval in de Orac's, die functioneren nog steeds voor ons dagelijkse afval! Het PMD afval in de daarvoor bestemde PMD bakken!

Wij zijn voor een schone straat en zuinig met onze beperkte ruimte.

Vernielingen aan planten, bloemen e.a.

Veel klachten van bewoners uit ons wijkblok van het vernielen van de planten, bloemen in de voor - en geveltuintjes. Ook  het weghalen van siersteentjes en andere sier materialen. De bewoners doen hun uiterste best om het zo mooi mogelijk te maken! Toch zijn er buurtbewoners die dit niet waarderen.............!?                                                                                                                     

Op het kruispunt van de Marconistraat en Fultonstraat zijn er plantenbakken geplaatst i.v.m. het groen en bijen project. Dit jaar hebben we gekozen voor veel bloemen i.v.m. het behoud van de bijen. De bloemen zijn geschonken door een wijkbewoner. Het is veel werk geweest en het heeft ook geld gekost.

Ondanks de vernielingen blijft het project gewoon doorgaan.

 

Brood op straat

Foto (Mf)

Brood op straat.

Volgens de Koran moet je oud brood teruggeven aan de aarde. Daarom strooien veel moslims brood uit op straat, met rattenplagen tot gevolg.

Maar in verdichte wijken geeft dit veel vervuiling en brood wat lang in de perken en/of in de plantenbakken liggen worden vies en beschimmeld. We zijn er allemaal dan ook niet blij mee.

Maar om dan broodcontainers te laten plaatsen vinden de meeste bewoners ook geen optie.

We houden allemaal van schone en groene straten. Maar worden zo droevig van al dat brood op straat.

geluidsoverlast motoren

Bewoners klagen over toegenomen geluidsoverlast van motoren in de wijk

Meer dan 65 decibel verkeerslawaai en onverantwoord te hard door onze wijk Valkenbosch. Valkenboslaan en de omliggende straten hebben geluidsoverlast van motoren en opgevoerde brommers. Maar ook door  te hoge snelheden van soms meer dan 100 km per uur.
Vaak met grote gevaar voor spelende kinderen en/of andere bewoners. Te nauwe straten en vaak gepaard met scherpe bochten en/of in de verkeerde rijrichting.

Is de politie hiervan op de hoogte? Zijn het bekende(n) (bewoners uit de wijk) en houd de politie het in de gaten?

Hopelijk wel, want het is op het moment een van de ergernissen (vooral op warme en/of mooie dagen) van de bewoners. Geluidsoverlast en tegelijkertijd gevaarlijk.


NB.: Motoren voeren al jaren de lijst aan van meest irritante geluidsoverlast. Veel Nederlanders ergeren zich meer aan blèrend motorgeluid dan aan vliegtuigherrie of lawaaiige buren, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Negentien procent ondervindt zelfs ernstige hinder van brommers. Bij motoren is dat elf procent.

TE HARD RIJDEN IN DE WIJK!

Te hard rijden blijft grootste ergernis wijk

Informatiebron CBS 04 april 2016

Te hard rijden blijft de grootste bron van overlast van het verkeer in de wijken. Bijna 21 procent van de ondervraagden gaf vorig jaar aan veel last te hebben van 'snelheidsduivels' in hun buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête die het CBS maandag heeft gepubliceerd.

Ruim 16 procent noemt parkeerproblemen dicht bij huis een bron van overlast, bijvoorbeeld door drukte of omdat andere auto's fout geparkeerd staan. Van agressief verkeersgedrag in de eigen woonomgeving zegt 6 procent van de ondervraagden veel last te hebben.

Inwoners van Limburg en Zuid-Holland zeggen bovengemiddeld vaak last te hebben van het verkeer in hun wijk. Een op de drie ondervraagden klaagt erover. In andere provincies, zoals Friesland en Flevoland, is dat maar een kwart.

Drugsoverlast (stank op straat, blowen en gehang rondom de coffeeshops)

Drugsoverlast

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Zo is er in de buurt van coffeeshops meer criminaliteit, zoals handel in harddrugs en inbraken. Ook klagen omwonenden over dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek en scheldpartijen op straat. Gemeenten en politie pakken samen drugsoverlast aan. Wat kunt u doen bij drugsoverlast en wat doen gemeenten en de politie om drugsoverlast aan te pakken?

Inhoudsopgave

Wat zijn vormen van drugsoverlast?

  • verstoring van de openbare orde;
  • diefstal;
  • gevoelens van onveiligheid bij burgers.

Waar meld ik drugsoverlast?

Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.

Wat doet de politie?

Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

Ook de Spoorwegpolitie houdt zich actief bezig met de bestrijding van drugsoverlast en het toezicht op druggebruik. Zij doet er alles aan om de overlast die druggebruikers, dealers en drugsrunners op stations veroorzaken te beperken. Het is verboden om op stations joints te roken. In treinen mag helemaal niet worden gerookt, dus ook geen joints. De (Spoorweg)politie kan de gebruiker vragen de joint te doven, een proces-verbaal opmaken, de joint in beslag nemen en/of de gebruiker uit de trein zetten.

Gemeenten kunnen specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie en/of gemeentelijke toezichthouders of opsporingsambtenaren houden toezicht op de naleving van deze regels.

Hoe bestrijden gemeenten drugsoverlast?

  • Gemeenten kunnen hiervoor specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Veel gemeenten hebben een coffeeshopbeleid. Hierin kan de gemeente handel op straat verbieden.
  • Sommige gemeenten gaan verder en hebben in de APV ook samenscholingsverboden en verblijfsontzeggingen opgenomen.
  • Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over het beleid van uw gemeente om drugsoverlast te bestrijden.

Zwerfvuil

Zwerfvuil in top 3 van ergernissen

Wist je dat miljoenen Nederlanders zich mateloos ergeren aan zwerfvuil? En terecht: rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze kleine deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten.
Opruimen kost miljoenen
We produceren jaarlijks  300 miljoen kilo zwerfvuil. Gemeenten, Rijkswaterstaat en de beheerders van natuurgebieden maken de openbare ruimte schoon, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Het opruimen, verwerken en voorkomen van zwerfvuil kost ons ruim 250 miljoen euro per jaar. Meer informatie »
De meerwaarde van schoon
Een omgeving zonder zwerfvuil levert meer op dan alleen schone gemeente. Het draagt bij aan een leefbare en veilige omgeving die ook mooi en plezierig is. Een plek waar je graag woont, winkelt of sport. Bovendien vermindert het gevaar voor dieren en de plastic soep. Gelukkig zijn we steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Kom jij ook in actie?
Zelf iets doen tegen zwerfvuil
Hoe klein je bijdrage ook is, samen maken we een groot verschil. Het succes ligt op straat, je hoeft het alleen maar op te rapen. Ook als je af en toe een blikje of een stuk plastic opruimt, is dat al de moeite waard. Neem een vuilniszakje mee tijdens een wandeling. Of maak zo nu en dan een speciaal opschoon-ommetje. Denk ook eens aan het organiseren van een opschoon-actie in de buurt!
Wat doet de gemeente aan het zwerfvuilprobleem?
Deelnemende gemeenten bundelen hun krachten binnen het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon. De gemeente ondersteunt hiermee niet alleen opschoonacties door inwoners, ook zelf geeft zij het goede voorbeeld met een grote opschoonactie van de boven- en ondergrondse verzamelcontainers. Bovendien worden winkelcentra/-straten grondig opgeschoond. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast blijft de gemeente actief met machinaal vegen van de straten en er worden mensen ingezet om handmatig zwerfvuil te ruimen.

Ergernis fietsen

Het stallen van fietswrakken op de weg. Niet denkend aan je medemens, die 's avonds zijn/haar auto niet kwijt kan. Fietsen, die overal neer worden gegooid. Ook al zijn er fietsnietjes, dan nog wordt het vol gezet met wrakken. Het straatbeeld verziekt wordt door te vele fietsen. En er komen iedere dag steeds meer fietsen erbij en erbij! Tot vele ergernissen! Nog steeds geen oplossing gevonden voor dit probleem.

 


 

 

 

Ergernis van de Ondergrondse Afvalcontainers (Orac's)

Ondergrondse afvalcontainers

In alle wijken moesten toch de Ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden? Dan hadden we geen overlast meer van de meeuwen. Maar laten wij dat toch wel hebben de meeuwen, ondanks de Orac's. De mensen zelf maken er een puinhoop van. Dagelijks wordt er nog steeds grofvuil wat er niet in past naast de Orac's geplaatst. Het gaat van verfpotten tot vet uit de frituurpannen. Zelfs kleine poep luiertjes...heerlijk de stank, die dan met warm weer uit de Orac's komt. Voor de omwonenden rondom de Orac"s komt er een heerlijke aroma naar binnen in de huiskamers. En wonen heerlijk rondom een grote vuilnisbelt. Gemeente Den Haag zou periodiek deze Orac's schoon spuiten,.....maar niets is hiervan waar. En desalniettemin, ja hoor, daar komen de MEEUWEN! En weet U waarom; juist, deze vogels hebben een zeer sterk reukorgaan en vinden op de Ora'cs zitten een waar genoegen. Heerlijk die aroma, ze krijgen honger en gaan hard schreeuwen! 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.