Samen voor een betere Buurt!

Bezoek van J van Zanen aan deel 3 Weimarstraat/ Mafuganova en Koetshuis Helanso

eigenaar foto gemeente DH

Donderdag 20 oktober 2022. Bericht uit nieuwsberichten van de burgemeester.

Breng samen met Bob en Sophie (beiden van de directie veiligheid) en bestuursadviseur Bernadette een werkbezoek aan de Weimarstraat.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Ook de komende jaren gaat de gemeente hiermee door. Ontmoet Ziggy en Clothilde van Birdflower, één van de nieuwe zaken op de Weimarstraat. Transformatiemanager Abdel laat mij in de straat zien wat er is veranderd en welke veranderingen nog op stapel staan. Tref onder anderen Lucien in zijn fraaie wijnwinkel Wijnklas en Nawaaz van Liamo. Wens de ondernemers veel succes.

Spreek daarna aan de Noorderbeekwarsstraat in Koetshuis Helanso met de betrokken bewoners Marinus en Margreet van de stichting Mafuganova. Ben rond het middaguur op het Stadhuis.

 

 

Uitstralingsproject Weimarstraat deel 3

Foto van MF/Lans

Onder het uitstralingsproject verstaan wij GEEN Street art en/of zogenaamde kunstwerken. Dit ontsiert de uitstraling en geeft de straat in deel 3 een armoedig en vooral een troosteloze aanblik.

We zijn geen Barcelona en of Milaan. Of een nieuwbouw wijk. In bepaalde wijken aan de zijgevels kun je eventueel een vorm van Street art doen. Maar onze wijk leent zich hier niet voor.

Wel andere vormen van een soort Street art. Een mooie 3d print foto binnen achter etalage ramen. Maar wel aangepast aan de omgeving. Dus rustige kleuren en uitbeelding van oude ambachten, antieke auto's, Schilderijen van landschappen, bakkerijen, de echte oude hollandse slagerijen, oude antieke schepen, enzovoort.

Het ligt eraan voor bij welke soort ondernemer. En hoe de situatie is van een etalage. Kortom er is nog genoeg te doen. Geen knoeiwerk waardoor de straat er erbarmelijk gaat uitzien.

Nogmaals wij werken aan de echte uitstraling! 

 

 

Uitstralingsproject Weimarstraat

Foto MF/Lans

Stichting mafuganova Valkenbosch is voor een goede uitgewerkte uitstralingsproject in het prioritair gebied. (Weimarstraat en omgeving).

Om vooral de Weimarstraat en omgeving een professioneler aanzien te geven. Dit allemaal onder leiding van een transformatie manager. Die ons bijstaat en samen met drie architecten aan de gang gaan.

Met de authentieke gevel kleuren (originele) en eventuele de nog aanwezige antieke en/of mooie aparte bovenraampjes. Om de woon- en winkelstraat terug te brengen in de ooit zo mooie sfeer en vooral naar de tijd van weleer!

Ook rekening houdend met de reclame uitingen op de gevel(s). Rustig, duidelijk overkomend en vooral in goede harmonie met de uitstraling gevel.

We gaan er voor! En zie als voorbeeld: Professor Kaiserstraat 55 (hoek Weimarstraat).

Coffeeshop mag komen, ondanks verzet van buurt

Coffeeshop mag komen, ondanks verzet van buurt

Verzet uit een wijk of buurt is niet langer voldoende om de vestiging van een coffeeshop in Den Haag tegen te houden. Dat heeft de Haagse raad vandaag besloten na een voorstel van de Haagse Stadspartij.

AD.nl Lex de Jonge 19-05-22, 21:09

Burgemeester Jan van Zanen is blij met de nieuwe koers: ,,Als burgemeester ben ik vooral bezig met het verplaatsen van coffeeshops uit Zeeheldenkwartier en uit de omgeving van de Weimarstraat, waar er nu veel te veel zitten. Als u dan zegt: ‘Verplaatsing kan alleen met voldoende draagvlak’, dan gebeurt het gewoon niet”, zei Van Zanen. De Haagse VVD, Hart voor Den Haag, CDA en Denk stemden tegen het voorstel van de Haagse Stadspartij.

 

 

Beter ondernemerschap in Weimarstraat

Beter ondernemerschap in de Weimarstraat en aantrekkelijker wonen in de Beeklaan

Transformatiemanager werkt in opdracht van de gemeente met ondernemers, pandeigenaren en andere publiek private samenwerkingspartners in de Weimarstraat en Beeklaan om grip te krijgen op de bestemming van panden en vestiging van bedrijven in dit gebied met als doel: een beter winkelaanbod en een prettiger woongebied Weimarstraat-Beeklaan.

Met elk deel van de Weimarstraat een ander focus, kijkt de transformatiemanager naar de variatie in het winkelaanbod en welke onderneming past bij welk deel van de Weimarstraat. De Beeklaan moet een mooie woonstraat worden met een aantal zorggerelateerde en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. De transformatiemanager houdt zich verder bezig met het volgende:

  • Leegstaande winkelpanden worden opgeknapt en aan nieuwe bonafide ondernemers te huur aangeboden.
  • Een deel van de leegstaande bedrijfsruimten wordt verbouwd tot woningen. Maar we proberen zoveel mogelijk winkelruimtes te behouden.

Nieuwe ondernemingen en uitbreidingen

Ook komen er een aantal nieuwe winkels en ondernemingen:

Er zijn enkele positieve ontwikkelingen en gesprekken met ondernemers die in de Weimarstraat een wijnproeverij, delicatessezaak, en nog vele andere aparte ondernemingen willen situeren. Maar dan natuurlijk met in het vooruitzicht dat de coffeeshops uit het straatbeeld zullen verdwijnen verspreid over de stad.

Mening vanuit de bewoners en ondernemers: We gaan het zien en hopen dat we de Ondermijning weg kunnen krijgen zodat ook wij eindelijk een leuke, gezellige woon- en winkelstraat Weimarstraat weer terug mogen ontvangen. Zonder chaos en geen street art op wegdek en andere plekken in deze mooie authentieke straat met extra straat ensemble waardes. Want daar zijn we totaal niet mee geholpen met knoeiwerk. Dit gebied leent zich hier totaal niet voor.

Aanpak/Doorpak prioritair gebied: Weimarstraat/Beeklaan/Zevensprong e.a.

Hart voor Den Haag wil ondernemers verplaatsen om 'chique woonstraat' te krijgen

DEN HAAG - De Beeklaan in Den Haag moet worden omgevormd tot een 'chique woonstraat'. De goede ondernemers die daar nu nog zitten, kunnen dan verhuizen naar de Weimarstraat, zodat dat weer een 'sterke winkelstraat' wordt. De grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag, wil zich daarvoor komende collegeperiode gaan inzetten, zegt fractieleider Richard de Mos.
De afgelopen jaren klaagden bewoners van de Weimarstraat en de Beeklaan met regelmaat bij de gemeente. Zij ondervinden overlast door malafide winkels, drugsdealers en verloedering. De bewoners hielden daarom ook protestbijeenkomsten.
 
Mede naar aanleiding daarvan nam de gemeente stevige maatregelen. Ondernemers in delen van de Weimarstraat en de Beeklaan moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente om hun zaak te mogen exploiteren. Hiermee zou ondermijning tegen worden gegaan. Ook denkt de gemeente dat het malafide ondernemers weert. 'De leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid én ook het ondernemersklimaat staan onder druk in het gebied rond de Weimarstraat', verklaarde burgemeester Jan van Zanen bij het invoeren van de maatregel.
 

Maatregelen beginnen te werken

Ruim een maand geleden bleek dat de maatregelen effect beginnen te krijgen. Als gevolg van strengere regels moest een op de tien ondernemers zijn zaak sluiten of flink aanpassen. Bij negen zaken werd malafide bedrijvigheid geconstateerd. Twee daarvan moesten dicht. Andere zaken kregen een waarschuwing.
 
Maar volgens Hart voor Den Haag is dat niet voldoende. Fractieleider Richard de Mos bracht recent nog een bezoek aan het gebied en constateerde dat de bewoners en ondernemers hopen op meer maatregelen. De Mos wil nu een verdeling maken tussen de straten. De Beeklaan zou een woonstraat moeten worden. Daarvoor zou de gemeente samen met vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars een plan moeten gaan maken, zodat die 'de grandeur van weleer' terugkrijgt.
 

Hard optreden tegen missstanden

De Haagse Pandbrigade moet vervolgens ook hard optreden tegen illegale overbewoning. 'En voor vastgoedeigenaren die hun panden willens en wetens laten verpauperen en niet willen meewerken, hebben wij een onteigeningstraject in petto', aldus De Mos. Tijdens zijn bezoek aan de straten wees een aantal bewoners hem op panden die hen al jaren een doorn in het oog zijn.
De Weimarstraat zou volgens de strategie van Hart voor Den Haag juist meer een winkelstraat moeten worden. De bonafide ondernemers van de Beeklaan zouden dan hier ook een plekje kunnen krijgen. Maar de fractievoorzitter ziet ook mogelijkheden om enkele kwalitatief hoogwaardige winkels naar de straat te halen. Verder denkt hij dat er ruimte is voor juist wat meer creatieve nieuwe ondernemers. Die zouden via speeddates aan vastgoedeigenaren moeten worden gekoppeld, zodat leegstaande winkels zo snel mogelijk worden opgevuld.

Coffeeshops weg

Hart voor Den Haag wil verder werk maken van het uitplaatsen van coffeeshops uit de Weimarstraat. Want hoewel de gemeenteraad al jaren pleit voor een verhuizing van een aantal daarvan naar andere plekken in de stad, zijn daarvoor nu nog geen concrete plannen. De Mos zegt dat hij kans ziet om er ten minste twee te verplaatsen naar een op- en afhaal locatie, waarschijnlijk op een bedrijventerrein.
De drugshandel op straat moet ook harder worden aangepakt, vindt de partij. Als bewoners of ondernemers vermoeden dat er dealers actief zijn, moeten ze dat kunnen melden, zodat de politie kan ingrijpen. De Mos: 'De heuptasjes dragende dealers wanen zich nu onaantastbaar en blokkeren de wederopstanding van de Weimarstraat als gezellige en leuke winkelstraat.'

Street - Art in een winkelstraat (Weimarstraat), gelegen in een prioritair gebied?

Street - Art in je winkelstraat (Weimarstraat -deel 3), gelegen in een prioritair gebied.

Zou het nou "echt" een voordeel opleveren om de Weimarstraat te bekladden met de zogenaamde Street-Art in een "Prioriteitsgebied" ?

Zou hierdoor de coffeeshops, de ondermijning en de (drugs) criminaliteit daadwerkelijk verdwijnen?

Wordt hierdoor je Leefomgeving verbeterd EN de veiligheid?

Of zakt onze Winkelstraat nu echt letterlijk de afgrond in?

NB: Wanneer komen nu de echte professionals om deze buurt nog te redden?

Als men op deze methode blijft aanmodderen en veel geld wordt uitgegeven (wijkbudgetten) aan onnodige activiteiten, die totaal niets helpen om onze wijk op hoger niveau te brengen: Dan is het eind zoek en blijven we opgescheept zitten met de Ondermijning, drugsverkeer, (drugs) criminele activiteiten, geen goede uitstraling van de panden, bepaalde vastgoed BV's enzovoort.

Willen we dit? 

 

 

 

Wijkprogramma / Wijkagenda - Prioriteitsgebied (prioriteit stellingen)

Wijkagenda: voor iedere wijk een plan

Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor een wijk. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren ook samen de verbeteringen uit.

Een wijkagenda is er steeds voor 4 jaar. De gemeente begon in 2019 in 6 wijken met het maken van een wijkagenda. Voor wijken die nog geen wijkagenda hebben, werkt de gemeente aan de bestaande plannen: de wijkprogramma’s. Op de pagina van uw stadsdeel ziet u de planning voor uw eigen wijk.

De wijkprogramma’s worden sinds 2019 vervangen door wijkagenda’s. Daarin staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijken.

Wijkagenda tussen mei 2022 en maart 2023 Regentesse- en Valkenboskwartier.

Wijkprogramma’s;

Is bij u in de wijk de wijkagenda nog niet klaar? Dan werkt de gemeente nog met het wijkprogramma. Bekijk de programma’s op Herijking Wijkprogramma’s 2018-2019 (RIS 298830).

Vraagstelling: Betekenis van een wijkprogramma oftewel wijkagenda is normaliter om de 4 jaar. Voor bewoners en door bewoners hoe zij een wijk willen zien en wat zij voor leuke activiteiten willen. En of verbeteringen voor hun openbare ruimte, speelterreinen, groene pleinen en andere belangrijke zaken wat voor hun het belangrijkste is. Dit is niks nieuws en bestaat al ruim meer dan 30 jaar. In iedere wijk is de gemeente Den Haag hier verantwoordelijk voor.

NB: Begrotingspost: van welke begroting(en) worden de activiteiten van de uitgekomen actiepunten van een wijkagenda besteed? Van het door de raad toegezegde begroting 1,5 miljoen voor ReVa of zijn deze activiteiten kosten gereserveerd van een andere begrotingspost.

Aanpak/doorpak prioritaire gebied Weimarstraat/Beeklaan. Daar zijn we allen toch heel duidelijk over geweest. Door jarenlange gedoogbeleid van 4 coffeeshops in Weimarstraat en de andere 4 coffeeshops dichtbij rondom de Weimarstraat en Beeklaan (De Zevensprong) zijn ondermijnende activiteiten ontwikkeld (zowel drugs als niet drugs gerelateerd). Signalen van ondermijnende activiteiten in en rondom het prioritair gebied.

Om dit alles goed en met een strak beleid aan te kunnen pakken is al meer dan 1,5 miljoen voor nodig. Samengevat: nieuwe ambtenaren met vooral een screening op A-niveau. Geen ambtenaren die er jarenlang op horeca-coffeeshopbeleid en omgevingsvergunningen zitten.

Een extra afdeling met professionals die de extra check doen en alles op de naleving van bestemmingsplan en de naleving op wet- en (regel) besluitvorming controleren.

Prioritair gebied: Weimarstraat/Beeklaan. In dit gebied is de Ondermijning verweven van de onder in de bovenwereld. Het zit dichterbij dan je denkt. Ondermijning zit in meerdere objecten. Te vernoemen: panden in Weimarstraat en Beeklaan. Door geen jarenlange strak beleid zijn eigenaren hierin hun eigen rol gaan spelen. Aankoop met vaak tegelijkertijd doorverkoop. Illegale kamertjes verhuur bedrijven, vele panden zijn en worden nog steeds verknipt, eigenaren van bepaalde vastgoed die je liever niet in je wijk wilt, omgevingsvergunningen die niet altijd kloppend waren en/of zijn.

Voor wat betreft de punten op het gebied van de Ondermijning (zijn behoorlijk veel en behoorlijk omvattend) zijn we nog lang niet uitgesproken. Hiervoor stelt Stichting Mafuganova Valkenbosch (BO/Wijkraad) specialistische aanpak die verantwoord is en naar de burger (die vechten voor hun wijk op dit gebied) ook veilig is. Dit is niet altijd en daar schiet de gemeente behoorlijk te kort in.

Aanpak ondermijning is niet niks. En we kunnen er niet langer meer omheen. Nu geen strak beleid vanuit de gemeente Den Haag betreffende aanpak/doorpak ondermijning dan is en blijft het water naar zee dragen.

Ook al doe je zo je best, mooie pleinen, veel groen, kinderspeelplekken, verkeersveiligheid maatregelen, moestuintjes, enzovoort, enzovoort.

Al deze activiteiten (wat wij al jaren hebben meegemaakt en hebben kunnen uitvoeren en gerealiseerd) zullen niet afdoend werken voor het tegengaan van de behoorlijke Ondermijning in Weimarstraat en omgeving.

Wat wij duidelijk willen stellen: aanpak/doorpak Ondermijning moet een afzonderlijke begrotingspost zijn. Gesteld bedrag 1,5 miljoen is onder de maat. Zeker een bedrag van 30 a 40 miljoen is nodig voor de aanpak/doorpak Weimarstraat en omgeving. Dit heeft de gemeente Den Haag zelf zover laten komen. Veel bewoners, bewonersgroepen, buurt groepen of hoe je het wil benoemen hebben ruimschoots (jaren en jaren) aan de bel getrokken.

Hoeveel bewoners en op welke bewoners heeft de gemeente Den Haag zijn aandacht gevestigd? Weer onnoemelijke ideeën en andere nog betere leukere activiteiten. Het kan allemaal nog extremer en buitenzinnig. Is dit de bedoeling? Of is het bezigheids therapie?

Hiermede bereiken we de zoveelste wijkprogramma en of wijkagenda met zovele leuke ideeen, activiteiten en andere zaken;

Maar het allerbelangrijkste punt oftewel activiteit: aanpak/doorpak ondermijning. En deze activiteit verdwijnt weer langzaam ten onder. Omdat de andere activiteiten belangrijker zijn en nog veel leuker en hiermede hopen we dan dat we weer de komende 4 jaar weer lekker gezellig bezig zijn.🙂😲

 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.