Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)

Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) (Wijkraad)

Stichting (rechtspersoon) Mafuganova Valkenbosch (ReVa) wijkraad bestaat uit een bestuur. En een aantal vrijwillige bewoners, die bij elkaar om de keukentafel vergaderen.

NB.:Het bestuur bestaat uit drie leden. Te weten: voorzitter, penningmeester/secretaris en een plv. bestuurslid,ter ondersteuning van de voorzitter en Penningmeester/Secretaris.  Daarbij is ons bestuur uitgebreid met reserve bestuursleden.                                           

De Stichting is een "rechtspersoon" en heeft officiele statuten. Voor degene(n) die dit nog niet weten: Wij mogen en kunnen spreken namens bewoners!                      

Ook zijn wij de ogen en de oren van de wijk!

De Stichting is GEEN zakelijke onderneming maar een Non-Profit Organisatie - zonder inkomsten en komt op voor de wijk (vooral Valkenbosch), maar soms ook een stukje Regentessekwartier (ReVa). Puur uit vrijwilligheid en liefde voor de wijk! En denken Wijkbreed!

 En geven waar nodig is in samenwerking met een aantal betrokken  bewoners, signalen door aan de lokale en de landelijke politiek. Wat er aan bepaalde zaken en/of problematiek gaande is in de wijk ReVa. Wat niet altijd vlekkeloos verloopt en/of naar ieders tevredenheid.

Het vinden van serieuse vrijwilligers valt dan ook niet mee. Het is keihard werken en soms moet men een heel groot incasseringsvermogen hebben om met ons mee te denken en te doen. Wij werken vaak achter de schermen! Mede op grond dat de aanpak en doorpak soms met bepaalde risico's verbonden zijn.

NB: wij zoeken met spoed nog enkele enthousiaste integere bewoners uit de wijk; met name specialisatie op het gebied van o.a. advocatuur en of juristen, die met ons samen de problematiek kunnen aanpakken met tegelijkertijd doorpakken. Dit is echt nodig omdat onze wijk onderhevig is aan de Ondermijning. Het is droevig maar waar; het komt nog te vaak voor dat er bepaalde ambtenaren niet integer zijn. En dat is niet goed voor je wijk, maar vooral dat je wijk niet vooruit gaat en onderhevig is en blijft aan ondermijnende criminele activiteiten. 

Algemene leden van Mafuganova, die ook actief zijn op POLITIEK NIVEAU! Zie Facebook - Mafuganova Politiek. DOELSTELLING; om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen.

De Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)Wijkraad; stelt zich ten doel o.a.:  Het BEHOUD en het VERBETEREN van onze wijk. 

Maar vooral de aanpak van de ECHTE PROBLEMATIEK in de wijk. Denk aan de verdichting, overconcentratie coffeeshops, louche vastgoed BV's, teveel woningsplitsingen, kamerverhuurbedrijven, ondermijnende invloeden en nog veel meer belangrijke factoren, die negatieve invloed hebben op onze fysieke leefomgeving EN Veiligheid.

Alle bewoners hebben recht op hun woongenot, maar ook op hun veiligheid!  Werken aan een goede wijkeconomie. Want een wijk is beter gebaat bij een goede en een gezonde wijkeconomie.Wij staan voor de WERKELIJKHEID van de situatie in onze wijk. 

 N.B. Wijkenaanpak en verbetering van de leefomgeving in deze gebieden kunnen niet duurzaam succesvol zijn, als niet tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit wordt teruggedrongen. Die criminaliteitsbestrijding kan niet duurzaam succesvol zijn, zonder tegelijkertijd sociale, economische en maatschappelijke perspectieven te ontwikkelen.

Vandaar onze slagzin van de Stichting; wat is goed en wat is slecht voor en/of in je wijk! Om het goede te behouden, moet je het slechte aanpakken!

Maar ook wil de Stichting de positieve zaken aanpakken zoals;  meer saamhorigheid, onze hoffelijke wijk promoten, regelmatig contacten onderhouden met de lokale politici, aantrekkingskracht voor een gezonde wijkeconomie in de Weimarstraat en omgeving, enthousiasme bij de bewoners voor meer groen in de wijk.

Doelstelling van deze website is, zoveel mogelijk de bewoners van betrouwbare en vooral van ECHTE informatie te voorzien inzake de wijk en maken dan ook gebruik van de vermelde officiële informatiebronnen!

Extra opmerking: Groepje Wijweimar (is GEEN Bewonersorganisatie en ook geen Rechtspersoon) en valt niet onder de Stichting (Wijkraad) Mafuganova Valkenbosch. Zij spreken uit eigen beweging (niet namens de bewoners) en zitten niet in hun eigen pand. Dit pand wordt betaald door de gemeente Den Haag met als doel voor alle betrokken bewoners, die actief zijn in hun wijk.

 

 

 

                                                                                                                                          

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                           

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.